رشتی طارم

طارم رشتی برنج طارم دشتی در مازندران به‌خصوص در سمت فریدون کنار کشت می‌شود و کیفیت و عطروطعم بسیار عالی دارد. به لحاظ مورفولوژیکی مصرف نهاده‌های کشاورزی شبیه طارم محلی است.


طارم رشتی

برنج طارم دشتی در مازندران به‌خصوص در سمت فریدون کنار کشت می‌شود و کیفیت و عطروطعم بسیار عالی دارد. به لحاظ مورفولوژیکی مصرف نهاده‌های کشاورزی شبیه طارم محلی است.

  • برنج دانه بلند قلمی
  • میزان پروتئین برنج ۸٫۸ درصد
  • متوسط طول برنج ۷٫۹ میلی‌متر


مطلب قبلی

سورتینگ

مطلب بعدی

برنج قهوه ای را بدون نگرانی در برنامه غذایی خود قرار دهید