سورتینگ

فراورده های غذایی شهران

مجهز به دو خط سورتینگ و بسته بندی.

 دارای ماشین فوق مدرن سورتکس (بولر) و (تایهو) و خط کامل بسته بندی از 500گرم الی 20کیلوگرم


مطلب قبلی

مزایای برنج

مطلب بعدی

رشتی طارم