برنج محلی شیرودی خوشپخت فریدونکنار(دابوی شمالی)

38,999 تومان

کشت شده در مزارع فریدونکنار(دابوی شمالی) پاک شده و بسته بندی شده در کیسه های ۵ و ۱۰ و ۲۰ کیلو گرمی


برنج طارم محلی

005

بسیار خوشپخت و معطر