کیسه ۱۰ کیلویی برنج طارم کشت اول

155,000 تومان

برنج طارم - برنج محلی - برنج طارم محلی - برنج فریدونکنار - برنج شمال


برنج طارم محلی

100150

برنج طارم محلی یکی از برنج های سنتی مازندران است.