کیسه ۱۰ کیلویی نیم دانه آشی سورت شده(پاک شده)

55,000 تومان

خرده برنج مخصوص آرد و آش از انواع برنج


لاشه ها

sh-1-2

محتوای محصول دوم