برنج طارم مخصوص و معطر فریدونکنار کشت اول ( دابوی شمالی)

105,000 تومان

دارای عطر و طعم متفات پاک شده و بسته بندی شده در کیسه های ۵ و ۱۰ و۲۰ کیلوگرمی


برنج طارم محلی

001

برنج فوق از بهترین مزارع شمال کشور در بخش دابوی شمالی (فریدونکنار) کشت شده و در شرکت تعاونی  احمد آباد کلیج تبدیل و پس از سورت و بسته بندی در این شرکت به بهترین نحوه ممکن به دست شما مصرف کننده عزیزمیرسد.