آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات و پاسخگویی به سوالات شما هستیم.

دفتر: 09113122508

حسابداری: 09111144752

دفتر: 01144853385

حسابداری: 01144853752

فکس: 01144853750

انبار: 01144853751

مازندران، فریدونکنار، سرخ رود، جاده سرخ رود به آمل، کیلومتر 6

ساعت کار: شنبه تا پنجشنبه - 07:30 تا 18:00