برنج محلی فجر شمشیری

62,000 تومان

کشت شده در مزارع فریدونکنار (دابوی شمالی) پاک شده و بسته بندی شده در کیسه های ۵ و ۱۰ و ۲۰ کیلوگرمی


برنج طارم محلی

004

شرح