برنج طارم معطر ارگانیک فریدونکنار (دابوی شمالی)

110,000 تومان

کشت شده در بهترین مزارع فریدونکنار(دابوی شمالی) پاک شده و بسته بندی شده در کیسه های ۵ و ۱۰ و ۲۰ کیلو گرمی


برنج طارم محلی

008

شرح