نیمدانه طارم معطر فریدونکنار(دابوی شمالی)

45,000 تومان

پاک شده و بسته بندی شده در کیسه های ۵و ۱۰و ۲۰ کیلو گرمی


لاشه ها

002

شرح