سرلاشه طارم محلی معطر فریدونکنار(دابوی شمالی)

80,000 تومان

کشت شده در مزارع فریدونکنار(دابوی شمالی) پاک شده و بسته بندی شده در کیسه های ۵ و ۱۰ و ۲۰ کیلو گرمی


لاشه ها

007

بسیار خوشپخت و معطر